یسرائیل کاتس وزیر اطلاعات اسرائیل در اظهاراتی که در روزنامه سعودی «ایلاف» منتشر شد، زبان  به تهدید ایران گشود.

وی در اظهارات خود با اشاره به خطر حضور ایران در سوریه و نیز در سطح منطقه، ایران را تهدید کرد که به آن درسی فراموش نشدنی خواهد داد.

وی همچنین تاکید کرد، قواعد بازی تغییر نکرده و نخواهد کرد و اسرائیل همچنان به حفظ برتری هوایی خود در سطح منطقه ادامه خواهد داد.

اظهارات این وزیر اسرائیلی در حالی در روزنامه ایلاف منتشر شده است که این روزنامه با مسئولان اسرائیلی روابط عمیقی دارد و از نخستین روزنامه های عربی است که روابط با اسرائیل را علنی کرد.

منبع:تسنیم

Print Friendly