به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، کارگاه علمی ورزش یوگا در تاریخ ۲۰و ۲۱ بهمن ماه با حضور ۳۶۰ نفر از مربیان و ورزشکاران در پردیس غدیر تهران برگزار شد.
در این کارگاه درباره ضرورت پرداختن به ورزش یوگا و قوانین و موازین مورد تائید فدراسیون و ابعاد روانشناسانه این ورزش و تاثیر یوگا بر بهبود عملکرد مغز و جلوگیری از ام اس پرداخته شد.
گفتنی است در این سمینار بر این موضوع تاکید گردید که از مواردی که به این ورزش جداً پرهیز نمایند.

منبع فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران

Print Friendly