مهناز کریمی با ۲۵ساعت شنا کردن بطور مداوم در استخر هلال اهواز رکورد شنا در خاورمیانه را شکست .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، در روزیکه مردم انقلابی دوست ایران اسلامی بار دیگر با حضور در راهپیمایی روز۲۲بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران حماسه حضور را تکرار نمودن،بزرگ بانوی از تبار ورزش بانوان خوزستان، بنام مهناز کریمی با ۲۵ساعت شنا کردن بطور مداوم در استخر هلال اهواز، بدون استفاده از دستهای خود رکود شنا در استخر ایران و خاور میانه را شکست تا افتخاری دیگر بر افتخارات زنان ورزشکار ایرانی ،خوزستانی افزوده شود.

خانم مهناز کریمی این رکورد را با حضور و نظارت شبانه روزی پانزده داور وکارشناسان رسمی ثبت رکورد فدراسیون ورزشهای همگانی،وفدراسیون شنا کشور و یک تیم پزشکی رقم زد.

شایان ذکر است دراین ثبت رکورد رسمی، بانوی شناگر خوزستانی ضمن آنکه رکورد قبلی خودرا(۱۳سیزده ساعت) ارتقأ بخشید،هم چنین موفق شد رکورد خانم اکرم قربانی را که( ۲۰ساعت) بوده، بشکند وخود بعنوان بانوی رکورددار بی بدیل شنا دراب بدون دست ایران و خاور میانه لقب بگیرد .

منبع فدراسیون ورزشهای جمهوری اسلامی ایران

Print Friendly