استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۴۰۰ واحد مسکونی واقع در بافت فرسوده تبریز در قالب برنامه ملی بازآفرینی شهری امید جابجایی و نوسازی می شوند.

به گزارش سازه پرس، مجید خدابخش در ارتباط زنده ویدیوئی با مراسم آغاز برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهار داشت: از ۱۱ هزار واحد مسکونی واقع در بافت فرسوده شهر تبریز که در چهار سال گذشته برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، هفت هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رسیده اند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تحویل ۱۶۰ واحد مسکونی و بهسازی و نوسازی ۶۰۰ واحد در تبریز در قالب طرح بازآفرینی شهری خاطر نشان کرد: جابجایی و نوسازی این ۶۰۰ واحد مسکونی در زمین‌های متصل به بافت فرسوده شهر تبریز و در مساحتی هفت هزار مترمربع با همکاری شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان صورت خواهد گرفت.

منبع. سازه پرس

Print Friendly, PDF & Email