رئیس دفتر و نماینده ارشد جایکا ژاپن در ایران از اجرای طرح ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، توسعه اقتصاد و فرش تبریز خبر داد. یوکی‌هارا کوبایاشی اظهار کرد: در طول این مدت که در تبریز بودیم اطلاعات خوبی گرفته‌ایم و قرار است اقداماتی انجام گیرد که با همکاری و تعامل رشد خوبی برای تبریز میسر خواهد شد.

ژاپنی‌ها تبریز را به برند گردشگری دنیا تبدیل می‌کنند

رئیس دفتر و نماینده ارشد جایکا ژاپن در ایران از اجرای طرح ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، توسعه اقتصاد و فرش تبریز خبر داد. یوکی‌هارا کوبایاشی اظهار کرد: در طول این مدت که در تبریز بودیم اطلاعات خوبی گرفته‌ایم و قرار است اقداماتی انجام گیرد که با همکاری و تعامل رشد خوبی برای تبریز میسر خواهد شد.

وی از تدوین طرح جامع توسعه برند گردشگری تبریز خبر داد و افزود: زیرساخت‌های گردشگری و توسعه اقتصادی تبریز و حتی شهرهای اطراف آذربایجان شرقی با سرمایه‌گذاری رشد خوب اقتصادی، علمی و فرهنگی در هدف ما قرار گرفته است. نماینده آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن خاطرنشان کرد: موسسه بین‌المللی و پژوهش جایکا زیرنظر دولت ژاپن فعالیت کرده و در ایران نیز دفتر مرکزی دارد و البته این دومین سفر به تبریز است.

وی ادامه داد: برنامه‌ها برای تبریز در زمینه ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، توسعه اقتصاد و فرش تبریز است. نماینده آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن اظهار کرد: بر اساس مطالعات این برنامه‌ها با محوریت تبریز آغاز شده تا تبریز به‌عنوان پایلوت به کل دنیا شناخته شود. کوبایاشی، برندسازی و طراحی برنامه‌های عملی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی را مهم برشمرد و گفت: تبریز به‌دلیل دارا بودن آثار ثبتی در فهرست جهانی یونسکو همچون بازار تبریز و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی دارد.

منبع:تبریز

Print Friendly, PDF & Email