مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز از استقرار میز خدمت در شهرداری های مناطق خبرداد.

92.jpg

به گزارش شهریار به نقل از اداره کل بازرسی شهرداری تبریز، علی کاشتکار  اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعملهای شهردار محترم تبریز در راستای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و مراجعان به شهرداریهای مناطق شهرداری تبریز و تکریم ارباب رجوع این طرح درمناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در این فرایند که با تدوین شیوه نامه و تنظیم رئوس وظایف صورت گرفت شهروندان می توانند جهت  تسریع در روند رسیدگی به مسائل و مشکلات خود به متصدیان میز خدمت مراجعه  کرده و برای حل مشکلات خود راهنمایی بخواهند.

وی یادآور شد:   این طرح که در شهرداری مناطق یک، سه و هفت به صورت پایلوت آغاز شده عوامل اداره کل بازرسی شهرداری منطقه با استقرار در مدخل ورودی ساختمان نسبت به انجام وظایف تعریف شده اقدام می کنند.

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در سایر مناطق شهرداری تبریز و نیز سایر سازمانها و شرکتهای تابعه نیز شهروندان می توانند نسبت درخواست مطالبات و اخذ راهنماییهای خود به دفاتر اداره کل بازرسی مستقر در آن مناطق و سازمانها مراجعه کنند.

Print Friendly, PDF & Email