دربی دوستی و برادی دو تیم لیگ برتر آذربایجانی به نفع تیم شهرداری تبریز خاتمه یافت.

امروز چهارم بهمن ماه در نوزدهمین هفته از لیگ برتر والیبال کشور دو تیم آذربایجانی با شعار دوستی و برادی به رقابت باهم دیگر در سالن شهید صمد اقدمی پرداختند . این رقابت با نتیجه  ۲۵بر ۲۲  در ست اول و ۲۵بر ۲۱ در ست دوم  ، ۲۲ بر ۲۵ ودر ست چهارم ۲۵ بر ۲۱ به سود تیم لیگ برتری شهرداری تبریز پایان یافت 

6 7 8 9 10

منبع سازمان ورزش شهرداری تبریز

Print Friendly, PDF & Email