✅شهردار تبریز در برنامه آی ایشیغی شبکه جهانی سحر:
وظیفه داریم فرهنگ و تمدن تبریز را به همه دنیا معرفی کنیم / تبریزی ها بهترین میزبان هستند

🔹تبریز شهر تاریخی است که پتانسیل بالایی برای تبدیل به شهر مقصد گردشگری دارد و ما هر چه در توان داریم برای آماده سازی شهر برای حضور گردشگران انجام می دهیم.

🔹ما منتظر حضور مهمانان خارجی و داخلی هستیم طبیعتا به خانه هر کسی که مهمان می آید صاحبخانه ، خانه را برای حضور مهمانان آماده می‌کنند.

🔹 شهروندان تبریز و مسئولان شهری و استانی در ماه های گذشته تلاش کرده ایم شهر تبریز را برای حضور مهمانان آماده کنیم تا جایی که توان داشتیم این شهر را آماده حضور گردشگران کرده ایم.

🔹برگزاری نمایشگاهها، فستیوالها و انتخاب شهر به عنوان پایتخت گردشگری در توسعه شهر از هر منظر قطعا اثرگذار است.

🔹همه ما شهروندان و مسئولان و شهرداری تبریز و همه وظیفه داریم فرهنگ هویت و شهر خودمان را به دنیا معرفی کنیم تا از همه جای دنیا بیایند و زیبایی های تبریز را ببینند

🔹واقعیت های شهر ما و کشور ما غالبا به صورت وارونه در شبکه های خارجی نمایش داده می شود و آنچه که از ما در کانالهای تلویزیونی خارجی دیده می‌شود آن نیست که واقعیت داشته باشد.

🔹صنعت گردشگری و توریسم علاوه بر آن در بخش گردشگری و اقتصادی در شهر و کشور تحرک ایجاد می کند برای زدودن این تصور غلط از شهر و کشور نیز قطعا اثرگذار است.

🔹اقتصاددانان می‌گویند تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۷۰ درصد اقتصاد در بخش خدمات خواهد بود که ما هم باید از این صنعت سهمی داشته باشیم تبریز ۲۰۱۸ هم یک شروع است .

🔹در سطح کلان کشوری برنامه ریزی شده است تا سالانه ۲۰ میلیون گردشگر به ایران بیاید و انشالله شروع حضور گردشگران در کشور هم از تبریز خواهد بود

🔹 امیدواریم و دعوت می کنیم میهمانان خارجی و داخلی به تبریز بیایند تبریزی که شهر بهترین هاست و همه شهروندان تبریزی به دنبال بهترین میزبانی از گردشگران هستند.

@tabriz_shahre_zendegi🔹تبریز شهر تاریخی است که پتانسیل بالایی برای تبدیل به شهر مقصد گردشگری دارد و ما هر چه در توان داریم برای آماده سازی شهر برای حضور گردشگران انجام می دهیم.

🔹ما منتظر حضور مهمانان خارجی و داخلی هستیم طبیعتا به خانه هر کسی که مهمان می آید صاحبخانه ، خانه را برای حضور مهمانان آماده می‌کنند.

🔹 شهروندان تبریز و مسئولان شهری و استانی در ماه های گذشته تلاش کرده ایم شهر تبریز را برای حضور مهمانان آماده کنیم تا جایی که توان داشتیم این شهر را آماده حضور گردشگران کرده ایم.

🔹برگزاری نمایشگاهها، فستیوالها و انتخاب شهر به عنوان پایتخت گردشگری در توسعه شهر از هر منظر قطعا اثرگذار است.

🔹همه ما شهروندان و مسئولان و شهرداری تبریز و همه وظیفه داریم فرهنگ هویت و شهر خودمان را به دنیا معرفی کنیم تا از همه جای دنیا بیایند و زیبایی های تبریز را ببینند

🔹واقعیت های شهر ما و کشور ما غالبا به صورت وارونه در شبکه های خارجی نمایش داده می شود و آنچه که از ما در کانالهای تلویزیونی خارجی دیده می‌شود آن نیست که واقعیت داشته باشد.

🔹صنعت گردشگری و توریسم علاوه بر آن در بخش گردشگری و اقتصادی در شهر و کشور تحرک ایجاد می کند برای زدودن این تصور غلط از شهر و کشور نیز قطعا اثرگذار است.

🔹اقتصاددانان می‌گویند تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۷۰ درصد اقتصاد در بخش خدمات خواهد بود که ما هم باید از این صنعت سهمی داشته باشیم تبریز ۲۰۱۸ هم یک شروع است .

🔹در سطح کلان کشوری برنامه ریزی شده است تا سالانه ۲۰ میلیون گردشگر به ایران بیاید و انشالله شروع حضور گردشگران در کشور هم از تبریز خواهد بود

🔹 امیدواریم و دعوت می کنیم میهمانان خارجی و داخلی به تبریز بیایند تبریزی که شهر بهترین هاست و همه شهروندان تبریزی به دنبال بهترین میزبانی از گردشگران هستند.

Print Friendly