✅شهردار تبریز در برنامه آی ایشیغی شبکه جهانی سحر:
وظیفه داریم فرهنگ و تمدن تبریز را به همه دنیا معرفی کنیم / تبریزی ها بهترین میزبان هستند

?تبریز شهر تاریخی است که پتانسیل بالایی برای تبدیل به شهر مقصد گردشگری دارد و ما هر چه در توان داریم برای آماده سازی شهر برای حضور گردشگران انجام می دهیم.

?ما منتظر حضور مهمانان خارجی و داخلی هستیم طبیعتا به خانه هر کسی که مهمان می آید صاحبخانه ، خانه را برای حضور مهمانان آماده می‌کنند.

? شهروندان تبریز و مسئولان شهری و استانی در ماه های گذشته تلاش کرده ایم شهر تبریز را برای حضور مهمانان آماده کنیم تا جایی که توان داشتیم این شهر را آماده حضور گردشگران کرده ایم.

?برگزاری نمایشگاهها، فستیوالها و انتخاب شهر به عنوان پایتخت گردشگری در توسعه شهر از هر منظر قطعا اثرگذار است.

?همه ما شهروندان و مسئولان و شهرداری تبریز و همه وظیفه داریم فرهنگ هویت و شهر خودمان را به دنیا معرفی کنیم تا از همه جای دنیا بیایند و زیبایی های تبریز را ببینند

?واقعیت های شهر ما و کشور ما غالبا به صورت وارونه در شبکه های خارجی نمایش داده می شود و آنچه که از ما در کانالهای تلویزیونی خارجی دیده می‌شود آن نیست که واقعیت داشته باشد.

?صنعت گردشگری و توریسم علاوه بر آن در بخش گردشگری و اقتصادی در شهر و کشور تحرک ایجاد می کند برای زدودن این تصور غلط از شهر و کشور نیز قطعا اثرگذار است.

?اقتصاددانان می‌گویند تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۷۰ درصد اقتصاد در بخش خدمات خواهد بود که ما هم باید از این صنعت سهمی داشته باشیم تبریز ۲۰۱۸ هم یک شروع است .

?در سطح کلان کشوری برنامه ریزی شده است تا سالانه ۲۰ میلیون گردشگر به ایران بیاید و انشالله شروع حضور گردشگران در کشور هم از تبریز خواهد بود

? امیدواریم و دعوت می کنیم میهمانان خارجی و داخلی به تبریز بیایند تبریزی که شهر بهترین هاست و همه شهروندان تبریزی به دنبال بهترین میزبانی از گردشگران هستند.

@tabriz_shahre_zendegi?تبریز شهر تاریخی است که پتانسیل بالایی برای تبدیل به شهر مقصد گردشگری دارد و ما هر چه در توان داریم برای آماده سازی شهر برای حضور گردشگران انجام می دهیم.

?ما منتظر حضور مهمانان خارجی و داخلی هستیم طبیعتا به خانه هر کسی که مهمان می آید صاحبخانه ، خانه را برای حضور مهمانان آماده می‌کنند.

? شهروندان تبریز و مسئولان شهری و استانی در ماه های گذشته تلاش کرده ایم شهر تبریز را برای حضور مهمانان آماده کنیم تا جایی که توان داشتیم این شهر را آماده حضور گردشگران کرده ایم.

?برگزاری نمایشگاهها، فستیوالها و انتخاب شهر به عنوان پایتخت گردشگری در توسعه شهر از هر منظر قطعا اثرگذار است.

?همه ما شهروندان و مسئولان و شهرداری تبریز و همه وظیفه داریم فرهنگ هویت و شهر خودمان را به دنیا معرفی کنیم تا از همه جای دنیا بیایند و زیبایی های تبریز را ببینند

?واقعیت های شهر ما و کشور ما غالبا به صورت وارونه در شبکه های خارجی نمایش داده می شود و آنچه که از ما در کانالهای تلویزیونی خارجی دیده می‌شود آن نیست که واقعیت داشته باشد.

?صنعت گردشگری و توریسم علاوه بر آن در بخش گردشگری و اقتصادی در شهر و کشور تحرک ایجاد می کند برای زدودن این تصور غلط از شهر و کشور نیز قطعا اثرگذار است.

?اقتصاددانان می‌گویند تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۷۰ درصد اقتصاد در بخش خدمات خواهد بود که ما هم باید از این صنعت سهمی داشته باشیم تبریز ۲۰۱۸ هم یک شروع است .

?در سطح کلان کشوری برنامه ریزی شده است تا سالانه ۲۰ میلیون گردشگر به ایران بیاید و انشالله شروع حضور گردشگران در کشور هم از تبریز خواهد بود

? امیدواریم و دعوت می کنیم میهمانان خارجی و داخلی به تبریز بیایند تبریزی که شهر بهترین هاست و همه شهروندان تبریزی به دنبال بهترین میزبانی از گردشگران هستند.

Print Friendly