محمدحسین فرهنگی در گفتگو با فارس با اشاره به حذف ۱۶۰ قلم دارو از تحت پوشش قرارگیری بیمه‌ها اظهار داشت: ما باید در این موضوع ریشه مشکل را بشناسیم زیرا اصل مشکل این است که وزارت بهداشت و درمان مدیریت خوبی در این امر نداشته است.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان به جای اینکه منابع در دست خود را به موضوعات درمانی و دارو اختصاص دهد، به افزایش دستمزدها تخصیص داد، گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان با مدیریت ناصحیح خود با کمبود منابع و مالی مواجه شده است و به‌تبع آن هزینه‌های بیمه را افزایش داده و متاسفانه نتوانسته تعهدات خود در قبال آنها را انجام دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت زمانی که در تنگنا قرار گرفت، اقدام به خارج کردن داروها از تحت پوشش بیمه و یا برخی اقدامات دیگر کرد که این موضوعات باعث می‌شود به مردم فشار وارد شود.

وی اضافه کرد: موضوعات طرح تحول سلامت یک موضوع اساسی و ریشه‌ای است و تنها راه‌حل آن نیز تغییر رویکرد در وزارت بهداشت و درمان است که روش خود را عوض کند.

 

 

منبع:/ تبریز بیدار

Print Friendly