معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی از خریداری نخستین برج فناوری در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: واحدهای این برج با شرایط ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار می‌شود.

 

 

اکبر فرزین مقدم با اشاره به پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی برای تحقق فراهم نمودن برج فناوری در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: پس از دو سال تلاش و پیگیری مجدانه توسط منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی نخستین برج فناوری استانی بعد از تهران جهت استقرار دفاتر شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری و مساعدت صندوق نوآوری و شکوفایی در تبریز خریداری شد.

وی گفت: این مجموعه در راستای اجرای برنامه‌های توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و در بخش مربوط به ایجاد نهادها و نظام‌های زیرساختی جدید، باهدف ایجاد تعامل و هم پیوندی بیشتر بین شرکت‌های دانش‌بنیان جهت استقرار دفاتر شرکت‌های دانش‌بنیان استانی به شرکت های دانش بنیان واگذار می شود.

فرزین مقدم از ارائه تسهیلات ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان جهت خرید واحدهای این برج خبر داد و افزود: این برج با حمایت مالی و تسهیلاتی صندوق نوآوری و شکوفایی خریداری شده است تا با شرایط ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی که درخواست آن‌ها قبلاً موردبررسی قرارگرفته و از سوی کارگزاران صندوق شکوفایی اعتبارسنجی و مورد تائید قرارگرفته‌اند واگذار شود.

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با اشاره به ویژگی‌های این مجتمع اظهار کرد: این مجتمع ۱۱ طبقه‌ای به‌عنوان یکی از عناصر فناوری استان ظرفیت کافی برای استقرار ۲۴ شرکت دانش‌بنیان را داشته و ازنظر مکانی دریکی از مناسب‌ترین نقاط جغرافیایی شهر تبریز قرارگرفته است.

وی به جزئیات تسهیلات ویژه به متقاضیان نیز اشاره کرد و گفت: واحدهای این مجتمع فناوری طبق اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی با شرایط ویژه ازجمله پرداخت ۳۰ درصد مبلغ واحد ساختمانی توسط شرکت متقاضی هنگام عقد قرارداد، پرداخت ۷۰ درصد مبلغ واحد ساختمانی توسط صندوق به‌صورت تسهیلات با سود ۱۱ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله، دوره تنفس ۶ ماهه و پرداخت اقساط به‌ صورت ۳ ماهه به ذینفعان واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: قرارداد واگذاری این واحد ها به‌صورت «اجاره به‌شرط تملیک» است و انتقال سند مالکیت به شرکت‌ها پس از تسویه‌حساب آخرین قسط تسهیلات دریافتی صورت می‌پذیرد.

منبع:نصرنیوز

Print Friendly, PDF & Email