نمایشگاه نقاشی

نم نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه آثار احمد نیک منظر
وثنا نیک منظرن

تبریز : خانه فرهنگ – نگارخانه میر علی تبریزی

زمان: ۴ الی ۹ آذرماه ۱۳۹۶

ساعات بازدید : ۱۵ الی ۱۹

روز دوشنبه نمایشگاه تعطیل می باشد.

Print Friendly