نمایشگاه آثار احمد نیک منظر
و ثنا نیک منظر

تبریز : خانه فرهنگ _ نگارخانه میر علی تبریزی

زمان : ۴ الی ۹ آذرماه ۱۳۹۶

روز دوشنبه نمایشگاه تعطیل میباشد.

ساعات بازدید : ۱۵ الی ۱۹

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه نقاشی

Print Friendly, PDF & Email