درجلسه هماهنگی وبررسی ضرورتهاوالویتهای ساماندهی وبازدید از مسیرهای الویت دار بازار تبریز که باحضور رئیس کمیسیون عمران وتوسعه شورای اسلامی کلانشهر تبریز ومدیرکل میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری استان ومعاونین وکارشناسان اداره کل برگزارگردید .مهندس ایرج شهین باهر اظهارداشت: بازارتبریز زیباترین ومنحصربفردترین مجموعه میراثی تبریز  بوده ودرصورت معرفی زیبائیها ی آن به تنهایی میتواند گردشگران رااز اقصی نقاط جهان به تبریز بکشاند لذا در راستای آمادگی برای تبریز ٢٠١٨ عملیات ساماندهی بازار اعم از مرمت وبهسازی وکفسازی وساماندهی تاسیسات اهمیت بسزائی داشته ولازم است دراسرع وقت باتوجه به وسعت بازاربا تعیین الویتهای اجرایی وگردشگری وبانظارت کارشناسان میراث این موضوع عملیاتی گردد. ایشان ادامه دادند وضعیت موجودتاسیسات در بازار ضمن ایجاد ناهنجاریهای بصری ،خطرایجاد آتش سوزی را بدنبال دارد وبه همین دلیل لازم است قبل از کف سازی ،کانال تاسیسات برق وآب وفاضلاب وتلفن وآتش نشانی تعبیه گردد که این موضوع باتوجه به فضای مطلوب موجود بین مدیران شهری وباایجاد مدیریت هماهنگ شهری توسط استاندارمحترم وتلاشهای معاونت محترم عمرانی استاندارآقای مهندس پورمهدی درتبریز سریعا قابل اجرا میباشد.رئیس کمیسیون عمران وتوسعه شورای اسلامی کلانشهر تبریز ضمن تشکراز تلاشهای شبانه روزی وارزشمند آقای دکتر آبدارمدیرکل میراث فرهنگی اظهارداشتند فعالیتها وتحرکات مثبت مجموعه تحت مدیریت ایشان در روزهای اخیر کاملا مشهود بوده ودرجهت ادامه این فعالیتها وآمادگی تبریز برای ٢٠١٨ لازم است تمامی ادارات وسازمانها با همکاری وحمایت قاطع ازاین اداره کل ، به تلاشهای این عزیزان ارج نهاده ودین خود رابه تبریز ادا کنند .

photo_2016-06-18_21-30-15

Print Friendly