تلفن دفتر شهردار : ۰۴۱۳۴۷۶۷۶۱۵

ایمیل شهردار : Irajshahinbaher.shahrdar.tabriz@gmail.com

کانال تلگرام شهردار تبریز

Print Friendly